Катедра Графика

Целта на обучението в специалност „Графика“ е художникът-бакалавър да придобие основни теоретични и практически познания и умения в областите на пластичните изкуства, по-специално в изящната графика, пластичната анатомия, перспективата, естетиката, философията и графичния дизайн. Рисуването от натура и по въображение, му позволява да създава графични композиции, реализирайки ги чрез класическите графични технологии, както и да изпълнява на високо професионално ниво свои и чужди художествени проекти.
Бакалавърът график, придобил професионална квалификация „учител по изобразително изкуство”, може да преподава в системата на средното образование.
Магистърът график е високоспециализиран професионален художник в областите на визуалните изкуства и преди всичко в областта на изящната графика. Владее класическите графични техники и съвременните им модификации, като ги прилага в чистия им вид или ги смесва умело. Експериментира в резултат на натрупан графичен опит.
Представя се с авторски почерк при създаването на всяко свое графично произведение.
Магистърът график е подготвен да участва във всички структури на културата, да изпълнява експертни функции и да преподава във висшите училища.
 
Ръководител на катедрата
проф. д-р ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА-ТОШЕВА
 
доц. ЙОХАН ЙОТОВ
доц. ДИМО КОЛИБАРОВ
ас. д-р ВАСИЛ КОЛЕВ
ас. д-р ВЕЛИКО МАРИНЧЕВСКИ

Сподели