Катедра „Скулптура“

Завършилите образователно-квалификационната степен „бакалавър“ в специалността придобиват знания и умения за авторска творческа работа. Участвайки в екипи, те могат пълноценно да извършват организационно-управленски, изследователски, проектантски, производствени и технологични дейности. Могат да преподават в средните специални художествени и общообразователни училища при условие, че са придобили професионална квалификация „учител по изобразително изкуство“, завършвайки втората специалност „Теория и практика на художественото образование“.

Магистърската степен е естествено развитие на бакалавърската като обучение и самоизграждане. На първо място, завършилите образователно-квалификационната степен „магистър“ са подготвени да създават уникални творчески произведения, а на второ – активно да участват в изграждането на социалната среда, като проектират архитектурно-скулптурния облик на населено място, ландшафт и интериор.

Обучението във втората магистърска програма „Скулптура – форма и движение“ осигурява знания за теорията и практиката на съвременната скулптура с акцент върху онези художествени подходи, които излизат извън границите на традиционната скулптурна медия или експериментират в полето на скулптурата, като използват форми и изразни средства от други изкуства и жанрове.

Дипломираните магистри по скулптура имат квалификацията да проектират и да реализират собствени проекти, да участват в широки социално значими проекти и да работят в културни институции и в общинската и държавната администрация.
 
 
Ръководител на катедрата
доц. д-р ВАЛЕНТИН ГОСПОДИНОВ
 
доц. ЦВЕТОСЛАВ ХРИСТОВ
проф. ЕМИЛ ПОПОВ
доц. д-р СТЕФАН ХАДЖИЕВ
ас. СТЕФАН ИВАНОВ

Сподели