Класация

 
 
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии на общо основание
Летен семестър, 2020/2021 учебна година
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии за Значими постижения в областта на художествено-творческата дейност, зимен семестър, 2020/2021 учебна година
 
Класация
 
 
Класация на студентите от НХА за държавни стипендии на общо основание
Зимен семестър, 2020/2021 учебна година
 
Факултет за изящни изкуства
 
Факултет за приложни изкуства 

 

Сподели