Резултати от изпити за о.н.с. Доктор 2020/21 г.

 Резултати от проведените изпити за онс Доктор за уч.2020/2021 г.
 
1. Живопис – 1 изпит, 2 изпит, 
2. Стенопис - 1 изпит, 2 изпит, 
3. Скулптура - 1 изпит, 2 изпит, 
4. Графика - 1 изпит, 2 изпит, 
5. Плакат и визуална комуникация - 1 изпит, 2 изпит, 
6. Изкуствознание - от тях:
Старо изкуство - 1 изпит, 2 изпит, 
Фотография - 1 изпит, 2 изпит, 
7. Резба – 1 изпит, 2 изпит, 
8. Керамика – 1 изпит, 2 изпит
9. Сценография - 1 изпит, 2 изпит, 
10. Дизайн на порцелан и стъкло -1 изпит, 2 изпит, 
11. Дизайн за детската среда -1 изпит, 2 изпит, 
12. Мода - 1 изпит, 2 изпит, 
13. Теория и практика на художественото образование – 1 изпит, 2 изпит
 
Резултати от конкурсен изпит за онс Доктор по "Чужд език"
 
 
*До устен изпит се допускат кандидатите получили оценка, не по-малко от Мн. добър /4.50/ на писмения изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).
 

*До изпит по чужд език (дистанционен) се допускат само кандидати успешно положили изпитите по специалността. Издържали изпитите по специалността са кандидатите, които са получили средна оценка не по-малко от мн. добър (5.00) от писмения и устния изпит (чл. 8 ал. 1 от Правилника на НХА за прилагане на ЗРАСРБ).

 
 

 

Сподели