Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2020 г.

Със заповед № 0060-О/26.02.2020 на Ректора на НХА се обявява конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2020 г.
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 31 март (вторник), вкл. 2020 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 24 ноември 2020 г.
 

Файлове за изтегляне

Сподели