Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2021 г.

Със заповед № 0015-О/22.01.2021 на Ректора на НХА се обявява конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2021 г.
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 22 февруари  (понеделник), вкл. 2021 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 20 ноември 2021 г.
 
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища НХДТ

Файлове за изтегляне

Сподели