Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2022 г.

Със заповед № 0034-О/03.02.2022 г. на Ректора на НХА се обявява конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2022 г.
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 01 март  (вторник), вкл. 2022 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 20 ноември 2022 г.
 
НАРЕДБА за условията и реда за оценката, планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища НХДТ

Файлове за изтегляне

Сподели