Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2023 г.

Със заповед № 0025-О/23.01.2023 г. на Ректора на НХА се обявява конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2023 г.
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 01 март  (сряда) вкл. 2023 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 20 ноември 2023 г.

Файлове за изтегляне

Сподели