Конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2024 г.

Със заповед № 0035-О/13.02.2024 г. на Ректора на НХА се обявява конкурс за финансиране на проекти за художественотворческа и научна дейност в НХА през 2024 г.
Срокът за представяне на проектите в Учебно-методичния отдел е до 11 март  (понеделник) вкл. 2024 г.
 
Финансовите разчети на проектите трябва да бъдат съобразени с указанията за представяне на проектите за финансиране от средствата, отпуснати целево от Държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художественотворческа дейност.
 
Финален срок за изпълнение на проектите – 20 ноември 2024 г.

Файлове за изтегляне

Сподели