Конкурс за учители и асистенти в „Лятна академия за деца и ученици“ 2017

Националната художествена академия обявява конкурс по документи за участие в осмото издание на  
 
ЛЯТНА АКАДЕМИЯ ЗА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ
август 2017 
 
Лятната академия за деца и ученици е съвместен образователен проект на Националната художествена академия и фондация „Св. Пимен Зографски към НХА“, който за поредна година създава възможност на студентите, изучаващи като втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ да практикуват наученото в нестандартна и динамична среда, различна от формата на училищния час.
 
За участие, като учители, в предстоящото издание на Лятната академия могат да кандидатстват всички желаещи студенти, бакалаври от IV курс, положили държавен изпит по втората специалност „Теория и практика на художественото образование“ и магистри, притежаващи свидетелство за професионална квалификация – учител. 
 
Всички желаещи студенти в ОКС „бакалавър“, от I-до III курс включително, могат да кандидатстват за позицията асистент. Изучаването на втора специалност „Теория и практика на художественото образование“ е предимство. 
 
Ще бъдат класирани 12 студенти, които ще работят с децата ученици в Лятната академия през месец август.  
 
За да кандидатствате е нужно до 19.05.2017 г. да подадете в Деловодството на НХА, следните документи: 
Уверение, че сте студенти в НХА и изучавате като втора специалност „Теория и практика на художественото образование“;
Мотивационно писмо; 
Копие от Свидетелството за професионална квалификация или копие от студентската книжка (за студентите от I до IV курс), с оценки по изучаваните дисциплини по втората специалност.
 
Резултатите от класирането ще се публикуват в сайта на НХА до 31.05.2017 г. 
 
За повече информация се обърнете към Ръководителя на проекта „Лятна академия“ Мария Ландова на тел. 0888148715

Сподели