Летни студентски стажове в държавната администрация 2017

Срок за кандидатстване – до 23 април 2017 г.
 
Продължителност: Стажовете са между 10 и 45 работни дни, в структурите на държавната администрация на всички нива: от Министерския съвет до общините. Периодът за провеждане е в трите летни месеца, свободни от учебни занятия: юли, август и септември.
 
Процедура по подбор: Цялата процедура по кандидатстване е изцяло онлайн. За целта е нужно студентите да създадат свой профил в Портала за студентски стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg/ . Всеки студент може да кандидатства за до 5 стажантски позиции, като при избора на първата се зарежда тест. Тестът съдържа 23 въпроса, а времето за решаването му е 40 минути. Подробна информация за всички етапи на процедурата по подбор може да бъде намерена на портала.
 
Стажовете: Стажовете са с основна цел професионална ориентация, придобиване на нови знания 
 
Фейсбук страница: https://www.facebook.com/stajove/

Сподели