Новини

14.12.2020 г.
 
Уважаеми студенти, класацията за стипендии за значими постижения можете да откриете в раздел „Студентски стипендии“, подраздел „Класация“. Тези от вас, които са получили одобрението на Комисията, следва в най-кратък срок до 17.12.2020г. да попълнят личните си данни заедно с IBAN от БАНКА в системата https://ams.nha.bg, да запишат и регистрират молбата си в системата. Като отговор на автоматично изпратеното им съобщение от имейл st_znachimi_postijenia@nha.bg, молим да бъде изпратен прикачен файл „Детайл банкова сметка“ от банката, на който да фигурира име на титуляра и IBAN. 
 
ВНИМАНИЕ!!! При неспазване на установените срокове, губите правото си на стипендия.
При проблеми със системата или въпроси, моля свържете се с гл. експерт стипендии и общежития Мария Ландова;
тел. +359888148715; +35929880765; m.landova@nha.bg
 
 
29.04.2020
 
Уважаеми студенти,
Във връзка с интеграцията на банка "Експресбанк" и банка "ДСК", ви информираме, че IBAN от Експресбанк, който сте предали за превеждане на стипендия, ще е активен до септември 2020г. Всички преводи по старите айбани (Експресбанк) автоматично ще се прехвърлят в новите ви сметки от банка ДСК. Не е нужна смяна на IBAN в рамките на този семестър.

Сподели