Отклонени проекти – научна или художествено-творческа дейност през 2019 г.

Списък на отклонениете за финансиране от държавния бюджет проекти по присъщата на НХА научна или  художествено-творческа дейност през 2019 г.

Сподели