Отклонени за финансиране от държавния бюджет проекти по присъщата за НХА научна или художественотворческа дейност за 2024 година

Отклонени за финансиране от държавния бюджет проекти по  присъщата за НХА научна или художественотворческа  дейност за 2024 година

Сподели