Отклонени за финансиране проекти по присъщата на НХА научна или художествено-творческа дейност през 2021 г.

Списък на отклонениете за финансиране от държавния бюджет проекти по присъщата на НХА научна или  художествено-творческа дейност през 2021 г.
 

Сподели