Отворени врати в Дирекция Бюро по труда „Сердика“

Уважаеми студенти,
Дирекция Бюро по Труда „Сердика“, гр. София организира
 
ОТВОРЕНИ ВРАТИ
за запознаване на студентите  с услугите на ДБТ, програми, мерки и схеми по ОПРЧР, възможности за заетост, кариерно развитие и обучения.
 
Място: ДБТ „Сердика”, адрес: ул. „Тимок” № 20
Дата: 30.03.2016г.
Час: 10:00 – 13:00

Сподели