Пленер „Културното наследство на България и Китай и неговото опазване“ на преподаватели от Национална художествена академия, София и художници от град Нинбо, Китай

През май и юни 2019 г. се проведе международен пленер под наслов „Културното наследство на България и Китай и неговото опазване“, с участието на художници от Националната художествена академия, София и техни колеги от град Нинбо, Китай.
Организатори на инициативата, посветена на 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай са Китайския културен център в София и Националната художествена академия.  
 
В периода 2–6 май 2019 се проведе първа част на пленера в българските градове – София, Пловдив, Бургас, Несебър, Варна, Шумен и Велико Търново.Участници от НХА са: проф. Любомир Каралеев (ръководител на катедра Рисуване), доц. Николай Алексиев (катедра Книга, илюстрация, печатна графика), ас. д-р Стоян Дечев (катедра Плакат и визуална комуникация), ас. Любомил Драганов и ас. Радостин Седевчев  (катедра Стенопис); ас. Константин Костов (катедра Живопис) и ас. Атанас Атанасов (катедра Рисуване). От страна на Китай вцехя участие: Сю Джоноу (художник – съвременна китайска живопис, директор на Академията за изкуства и дизайн „Пан Тиеншоу“ към Университета в Нинбо), Джоу Джъю (график, бивш преподавател в Централната академия за изящни изкуства, понастоящем професор в Университета в Нинбо), Луо Дзиендзюн (художник – маслена живопис), Сун Нин (художник – акварел), Дзин Хуасян (художник – маслена живопис) и Уан Лихуа (художник – живопис с туш и вода).
Втората част на пленера се проведе в град Нинбо, Китай, от 30 май до 10 юни 2019 г. По време на престоя си българските участници посетиха места с културно и историческо значение в градовете Нинбо и Шанхай. 
 
В периода 8–12 юни 2019 г. в гр. Нинбо се организира бизнес форум, с акцент – култура и креативна индустрия. По същото време, на 8 юни 2019 в град Нинбо се откри и изложба с творбите, реализирани по време на двете части на пленера. На церемонията по откриването присъстваха всички участници в пленера, както и гости от Генералното консулство на Република България в Шанхай, начело с Димитър Пампулов – генерален консул на Република България в Шанхай, Костадин Джатев – втори секретар, завеждащ СТИВ и Стоян Николов – съветник по търговско-икономическите въпроси към Посолството на България в Пекин. Изложбата бе посетена и от министъра на икономиката на Република България Емил Караниколов и от Антоанета Барес, изпълнителен директор на НКИЗ, Николай Райчев – директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“, Димитрина Костадинова – директор дирекция „Външноикономическо сътрудничество“, Аделина Кьосева, началник отдел „Азия, Африка, Америка и Австралия“ и Екатерина Топтанова – държавен експерт „Външноикономическо сътрудничество“.
 
Сред официалните лица от страна на Китай бяха председателят на Асоциацията за насърчаване на китайската култура в Нинбо – Фу Дан; заместник-директорът и заместник-секретаря на дирекция „Kултура, радио, телевизия и туризъм на град Нинбо“ – Ян Дзин; инспекторът в дирекция „Kултура, радио, телевизия и туризъм на град Нинбо“ – Мън Дзиеняо, заместник-директорът на Службата за външни работи в Нинбо – Чън Гуомяо, директорът на библиотеката на гр. Нинбо – Сю Ипо, директорът на Института за опазване на културните реликви – Тун Мин, както и представители на отдел „Култура и изкуство в град Нинбо“ и художници от града домакин.
 
През септември 2019 предстои откриването на втора изложба с творбите от пленера, която ще се реализира в София. Тази изложба ще бъде част от програмата за отбелязване 70-годишнината от установяването на дипломатическите отношения между България и Китай. 

Галерия

Сподели