Подаване на документи за кандидатстване 2020/21

За о.к.с Бакалавър:

Националната художествена академия ви предоставя възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване, чрез автоматизираната университетска информационна система на НХА. 
 
Системата ще бъде активна от 01 септември  2020 г. до 09  септември 2020 г. (вкл.) на следния линк https://ams.nha.bg/OnlineApplicationProcess/InitialDataEntryPage.aspx
 
Предоставяме ръководство за попълване на заявлението за кандидатстване.
Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите!
 
РЪКОВОДСТВО

 

до 25 септември  2020 г.

Кандидатите приети за обучение в НХА подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

 3. Диплома за завършено средно образование (преведена на български език и легализирана) със заключение, че дава право за продължаване на образованието във висше училище;

 4. Медицинско удостоверение с посочено цветоусещане (преведено на български език и легализирано);

 5. Ксерокопие от националния паспорт;

 6. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 7. Две снимки;

 8. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

 

За о.к.с Магистър:

Националната художествена академия ви предоставя възможност за електронно подаване на документи за кандидатстване, чрез автоматизираната университетска информационна система на НХА.
 
Системата ще бъде активна от 01 септември  2020 г. до 09  септември 2020 г. (вкл.) на следния линк https://ams.nha.bg/OnlineApplicationProcess/InitialDataEntryPage.aspx
 
Предоставяме ръководство за попълване на заявлението за кандидатстване.
Прочетете го внимателно и следвайте инструкциите!
 
РЪКОВОДСТВО
 
 
За окс Магистър – изпитът ще се проведе дистанционно и ще се състои за ФИИ -15.09.20 г. за ФПИ – 16.09.20 г.  
Изпитът включва  събеседване и представяне на портфолио от кандидата  

Важно : В електронната система сканираната Диплома за завършено висше образование (бакалавърска или магистърска степен) получена от  висши училища в чужбина,  трябва да е  легализирана  и с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 

до 30 септември 2020 г.

Приетите за студенти в НХА подават следните документи за издаване на удостоверение от МОН за получаване на виза тип „Д“:

 1. Заявление, свободен текст, в което посочват желаната специалност;

 2. Автобиография – на български език.

Диплома за завършено висше образование (преведена на български език и легализирана). Завършилите висши училища в чужбина, признати по законодателството на съответната държава, представят легализирана диплома с предварително утвърдена от НХА валидност на придобитата в чужбина квалификационна степен в съответствие с държавните изисквания в Р. България.

 1. Ксерокопие от националния паспорт;

 2. Ксерокопие от личната карта (ако кандидатът в с двойно гражданство);

 3. Две снимки;

 4. Документ за владеене на български език или декларация, че ще се явят на изпит по български език.

 

 

 

За повече информация :

Учебен отдел, ул. „Шипка“ №1- +3592/9881702

Сподели