Покана за кандидатстване на магистри и докторанти за CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS

Учебна 2015/2016 г
 
Студенти от ОКС „магистър“, които са записани за втори курс на учебната 2015/2016 г. и ще положат дипломната си защита през редовната изпитна сесия – месец февруари 2016 могат да кандидатстват за студио в CITE INTERNATIONAL DES ARTS, PARIS.
Необходими документи за кандидати – магистрите:
1.                  Заявление (свободен текст)
2.                  Портфолио (формат А4)
3.                  Мотивационно писмо
Комисия с представители на НХА и на Societe Generale Експресбанк ще разгледа подадените от кандидатите документи и дипломните работи, представени в изложбата на дипломираните магистри и ще излъчи студентите, които да заминат за творческия престой.
 
Необходими документи за докторанти:
1.      Заявление (свободен текст).
2        Мотивационно писмо.
3        Препоръка от научния ръководител на докторанта.
4        Портфолио (формат А4)
 
Срок за подаване на документите е 22 януари 2016 г. в Международен отдел на НХА

Сподели