Политика за обработване и защита на лични данни на кандидат-студенти

ПОЛИТИКА ЗА ОБРАБОТВАНЕ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ И СТУДЕНТИ НА НХА 
 

Сподели