Правилник за прием BA 2017/18

Кандидатстване на чуждестранни граждани по ПМС 103 и ПМС 228  в Националната художествена академия

 

Чуждестранните граждани подават следните документи за кандидатстване в НХА от 03.09.2018 г. до 10.09.2018 г. /вкл./:

а) молба, свободен текст, в която посочват желаната специалност;

б) автобиография;

в) диплома за завършено средно образование (преведена и легализирана) със заключение, че дава право за продължаване на образованието във ВУ;

г) медицинско удостоверение  с посочено цветоусещане (преведено и легализирано);

д) ксерокопие от националния паспорт; е) ксероксно копие от личната карта (ако кандидатът е с двойно гражданство);

ж) две снимки;

з) документ за владеене на български език или декларация, че ще се яви на изпит по български език.

 

Чуждестранните кандидатстуденти могат да кандидатстват за една специалност от ФИИ и една от ФПИ.

Конкурсните изпити за чуждестранните граждани се провеждат в периода 11– 14 септември 2018 г. по предварително обявен график в НХА, спазвайки програмата за провеждането на изпитите с българските студенти, а именно:

-11 и 12 септември 2018 г. са конкурсните изпити за кандидатстващите във Факултета за изящни изкуства

-13 и 14 септември 2018 г. са  конкурсните изпити за кандидатстващите във Факултета за приложни изкуства

Файлове за изтегляне

Сподели