Разпределение на кандидат-студентите по ателиета и специалности

 Кандидатите за спец. "Изкуствознание" ще проведат втория изпит  за специалността  на 13.07.2022 г. в НХА  ул."Шипка"1 - Южна сграда, ет.1 зала на Академичния съвет от 10,00 часа.

 

 

Сподели