Решения на Академичен съвет

Решения на АС от 30.06.2021 – Протокол № 18

Решения на АС от 02.06.2021 – Протокол № 17

Решения на АС от 27.04.2021 – Протокол № 16

Решения на АС от 16.03.2021 – Протокол № 15

Решения на АС от 10.03.2021 – Протокол № 14

Решения на АС от 22.01.2021 –  Протокол № 13

Решения на АС от 18.12.2020 – Протокол № 12

Решения на АС от 10.12.2020 – Протокол № 11

Решения на АС от 17.11.2020 – Протокол № 10

Решения на  АС от 11.09.2020 г. – Протокол № 9

Решения на АС от 17.07.2020 г. –  Протокол № 8

Решения на АС от 22.06.2020 г. – Протокол № 7

Решения на АС от 20.05.2020 г. – Протокол № 6

Решения на АС от 15.05.2020 г. - – Протокол № 5

Решения на АС от 29.04.2020 г. – Протокол № 4

Решения на АС от 10.04.2020 г. – Протокол № 3

Решения на АС от 26.02.2020 г. – Протокол № 2

Решения на АС от 06.02.2020 г – Протокол № 1

Сподели