Решения на Факултетен съвет към ФПИ

Учебна 2020/2021 г.

Решения на ФС към ФПИ - Протокол № 11 от 3.06.2021

Решения на ФС към ФПИ - Протокол № 10 от 26.05.2021

Решения на ФС към ФПИ - Протокол № 9 от 28.04.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 8 от 23.03.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 7 от 09.03.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 6 от 10.02.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 5 от 26.01.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 4 от 06.01.2021

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 3 от 19.11.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 2 от 20.10.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 1 от 29.09.2020

Учебна 2019/2020 г.

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 7 от 10.07.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 6 от 03.07.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 5 от 16.06.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 4 от 02.06.2020

Решения на ФС към ФПИ – Протокол № 3 от 19.05.2020

Сподели