Решения на Факултетен съвет към ФИИ

Учебна 2020/2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 4 от 14.01.2021

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 3 от 01.12.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 2 от 04.11.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 1 от 09.09.2020

Учебна 2019/2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 5 от 14.07.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 4 от 18.06.2020

Решения на ФС към ФИИ – Протокол № 3 от 07.05.2020

Сподели