Резултати от изпити за о.к.с. Бакалавър 2024 г.

 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
ЮЛСКИ РЕЗУЛТАТИ 2024 г.
 
ЖИВОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СТЕНОПИС – I изпит, II изпит, Класация - обща
СКУЛПТУРА – I изпит, II изпитКласация - обща
ГРАФИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – I изпит, II изпитКласация - обща
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ –  I изпит, II изпит, Класация - обща
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ  I изпит, II изпит,  Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит , II изпит 
 
Изложба от изпитните работи за Факултета за изящни изкуства – 05 юли 2024 г.  от 10:00 до 12:00 часа
 
ФАКУЛТЕТ  ЗА  ПРИЛОЖНИ  ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
ЮЛСКИ РЕЗУЛТАТИ
 
РЕЗБА - I изпит, II изпит, Класация - обща
КЕРАМИКА – I изпит, II изпит, Класация - обща
СЦЕНОГРАФИЯ – I изпит, II изпит, Класация - обща
ТЕКСТИЛ - ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – I изпит, II изпит, Класация - обща
МЕТАЛ – I изпит, II изпит, Класация - обща
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпит, Класация - обща
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – I изпит, II изпитКласация - обща
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО – I изпит, II изпит, Класация - обща
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА – I изпит, II изпит, Класация - обща
МОДЕН ДИЗАЙН –I изпит, II изпит, Класация - обща
РЕСТАВРАЦИЯ – I изпит, II изпит, Класация - обща
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ – I изпит, II изпит   и II изпит за спец."Рекламен дизайн" - слаби оценки няма
 
Изложба от изпитните работи за Факултета за приложни изкуства и дизайн – 12 юли 2024 г. от 10:00 до 12:00 часа

Сподели