Стажанти „Връзки с обществеността“

ГЕОТЕХМИН ООД - една от водещите компании в България, която управлява значими проекти в областта на логистичните дейности на геолого-проучвателната и миннодобивната индустрия, строителството и инфраструктурата, търси:
Стажанти „Връзки с обществеността“ – 2 места
 
Основни дейности и отговорности:
изготвяне на прессъобщения, презентации и др. на български и английски език
изготвяне на видео клипове, обработка на  визуални изображения
медиен мониторинг, анализ на медийно отразяване
 
Изисквания към стажантите:
завършена образователно-квалификационна степен „Бакалавър“
умения за писане на текстове, в това число за уеб сайтове и социални медии
отлична езикова грамотност 
владеене на английски език – препоръчително минимум ниво С1
Много добро владеене на MS Excel, MS Word and MS Power Point. 
Умения за работа с други компютърни програми са предимство. 
Шофьорска книжка е предимство.
 
Препоръчителни личностни качества и  умения:
много добри комуникационни умения
желание за развитие в областта на връзки с обществеността,  в това число в социалните мрежи
учене и развитие по избраната специалност
визия за бъдещо кариерно развитие
способност да дава и защитава аргументирано идеи и предложения
чувство за отговорност
креативност
аналитични умения
 
Компанията предлага:
менторство 
практически опит 
възможност за развитие на умения и изграждане на трудови навици 
възможност за идентифициране на собствените възможности и потенциал за развитие 
възнаграждение за положения труд 
сертификат
 
Документи за кандидатстване:
автобиография на български език 
мотивационно писмо 
сертификат за владеене на чужд език (при наличие на такъв)
среден успех от предходната учебна година не по-нисък от „много добър“ (4.50), като за това се предостави уверение от университета
препоръки и референции от преподаватели и/или работодатели, които биха имали тежест при оценяване на мотивацията и качествата на стажанта 
 
Минимална продължителност на стажа: един месец.
Период на провеждане: юли-септември 2017г.
Контакт ще бъде осъществен само с одобрените по документи кандидати до края на месец юни.   Кандидатстване: h.vladimirova@geotechmin.com
Всички лични данни ще се разглеждат в пълна конфиденциалност и при съблюдаване на ЗЗЛД.
 

Сподели