Стипендии от Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“

Дипломатическият институт към министъра на външните работи на РБългария Ви кани на среща на тема:
Възможности за стипендии от Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“
Презентатор: проф. Венелин Цачевски

20 януари 2016 г. (сряда), 16:30 ч., зала 101, МВнР
Моля да потвърдите присъствието си до 12:00 ч. на 19 януари 2016 г. на тел. 02/948 28 40 или e-mail: bdi@mfa.bg

През 2016-2017 г. фондацията ще предостави стипендии за студенти, които вече са завършили университетското си образование и желаят да повишат своята квалификация, включително като докторанти. Ще бъдат подпомогнати и утвърдени учени, които разработват проекти или подготвят публикации по определена тема. Стипендиантите имат възможност да специализират в швейцарски университети, институти, изследователски центрове и други институции с университетски статут.

Фондация „Константин и Зиновия Кацарови“ е учредена през 1969 г. по инициатива и с дарителски средства на именития български учен и експерт в областта на правните науки проф. Константин Кацаров. През изминалия оттогава повече от 45-годишен период фондацията е предоставила стипендии на повече от 250 българи във всички области на науката, изкуството и културата. Тя извършва и дарителска дейност. 

Сподели