Стипендии за научен престой на високо ниво от Френски институт в България

Френският институт в България предоставя стипендии за престой на високо научно ниво в рамките на един месец, на млади научни работници и на утвърдени преподаватели и изследователи за периода септември – декември 2020.  
 
Краен срок за подаване на документи: 1 ноември 2020.
За повече информация моля свържете се с bissera.kolarova@institutfrancais.bg
 
Програма „Научен престой на високо ниво“
Всички научни области 
 
Докторанти и Млади научни работници
научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
зачисление на докторанта в българско висше учебно заведение
зачисление на щат в българска институция за младите научни работници
кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
медицинска осигуровка
месечна издръжка в размер на 1704 евро 
 
Утвърдени научни работници
научен престой във Франция в рамките на 1 месец 
кандидатури, в рамките на вече съществуващи партньорства са приоритетни
медицинска осигуровка 
месечна издържка в размер на 2055 €

Сподели