Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции

Търсещите кариерно развитие у нас считат, че са възпрепятствани от липсата на работни позиции.Това е следствие от проведено през първото тримесечие на 2021 година проучване от NEXTSTEP.bg, което оценява нагласите на хората, търсещи възможности за по-добра професионална реализация. 
На преден план излиза желанието на учещите се и работещите да усвояват нови знания и да надграждат уменията си
38% от мъжете и жените между 19 и 40 години в България смятат, че няма достатъчно отворени работни позиции в сферата, в която искат да се развиват.  Това сочат резултатите от нашето проучване, което оценява нагласите на хората, търсещи възможности за по-добра професионална реализация. Проведохме изследването в първото тримесечие на 2021 година, за да потърсим отговорите на въпроси, свързани с приоритетите и очакванията на съгражданите ни в трудоспособна възраст.
 
Освен липсата на достатъчно отворени работни позиции, участниците в проучването посочват като сериозна пречка пред кариерното си развитие и трудността да приложат на практика информацията, с която разполагат. Наблюдава се съществена разлика в цялостната нагласа към най-сериозните предизвикателства между двете изследвани възрастови групи: 19 – 25 и 26 – 40 години. Докато младежите до 25 години трудно се ориентират сред морето от информация по темата, при мъжете и жените в по-зряла възраст на преден план излиза проблемът, че не получават достатъчно подкрепа от близките и колегите си.
 
Цялата информация от проучването може да видите на https://nextstep.bg/blog/prouchvane-2021/

Галерия

Файлове за изтегляне

Сподели