Предприемачество в изкуствата и творческите индустрии: български и международни иновативни практики

2017.10.23

Интензивна академия 
2 до 5 ноември 2017 г.
Галерия “Академия“, ул. „Шипка“ 1, София
 
Първата интензивна академия по предприемачество в изкуствата и творческите индустрии в България акцентира върху предприемаческия процес в изкуствата, фокусирайки върху социалните и бизнес иновациите. Темите обхващат основните теоретични аспекти и модели, международната практика и българските особености на предприемачеството в изкуствата и творческите индустрии. Методологията на обучение е интерактивна – презентациите са съчетани с работа в малки групи и с дискусии и разговори с успешни български творчески предприемачи.
 
Важен фокус на академията са бизнес моделите и бизнес планирането в изкуствата и творческите индустрии, източниците на финансиране, изграждането на марка и традиционния и дигиталния маркетинг. Програмата предвижда участниците да разработят мини-бизнес план за стартиране на творческа организация на основата на иновативна идея и да получат конкретни съвети от експерти в областта.
 
Организатори: Национална художествена академия, катедра „Мода“, и „Шар Жар“. С подкрепата на Rollmann и Сибел Вейсалова.
 
Период и място на провеждане: от 2 до 5 ноември, галерия „Академия“, ул. „Шипка“ 1, гр. София 
 
Екипът на академията се състои от водещи специалисти, експерти и предприемачи. Сред тях са: 
Доц. д-р Лидия Върбанова, международен консултант, преподавател и изследовател по стратегии, предприемачество и мениджмънт на изкуствата и творческите индустрии
Доц. д-р Биляна Томова и д-р Диана Андреева, Обсерватория по икономика на културата и УНСС 
Грета Петрова, бранд мениджър, Rollmann 
Ана Динкова, trinitix
Станислав Сираков, LAUNCHub Ventures
Ясен Георгиев, Институт за икономическа политика
Красимир Добрев (tbc)
Мирослав Долапчиев, tailorlamb
Николай Сърдъмов
Иван Събчев и Стойко Ангелов, Art.E
Велина Стойкова, Poststudio
Теодора Спасова, Minoar
Николай Божилов
Димитър Петров и Румена Златкова, Студио „Змей“ (Златната ябълка)
Розалина Лъскова, Шар Жар
 
Условия за участие и записване
Участие в Интензивната академия могат да вземат само представители на приложните и изящните изкуства и творческите индустрии, които проявяват мотивиран интерес за участие. С приоритет ще бъдат допуснати настоящи и бивши студенти на НХА. 
Таксата за участие е в размер на 50 лв. за настоящи студенти на НХА и 80 лв. за всички останали. Тя е символична, благодарение на финансова подкрепа от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на НХА научна и художествено-творческа дейност, и благодарение на подкрепата на Rollmann. Таксата за участие следва да бъде заплатена в срок до 30 октомври 2017 г. по банкова сметка на НХА с IBAN: BG81BNBG96613100176301 и BIC: BNBGBGSD. 
В „Основание за плащане“ посочете: три имена на участник, „такса участие Академия предприемачество“.
Всеки участник, който активно присъства на всички занятия, ще получи сертификат за участие от организаторите.
Регистрация за участие: Попълнете регистрационната форма тук най-късно до 20 октомври 2017 г. 
 
 
За контакти и информация: 
 
Проф. Майа Богданова 
Ръководител на катедра „Мода“
Национална художествена академия
Тел. 0889 990 554, имейл: maya_bogdanova@abv.bg
 
Розалина Лъскова
Управител
„Шар Жар“ 
Тел. 0885 226012, имейл: laskova.rozalina@gmail.com 

Файлове за изтегляне

Сподели