50 години академично образование по дизайн в България

От 1 до 13 декември 2014 г. Националната художествена академия отбелязва 50 годишнината от академичното образование по дизайн в България. Програмата включва серия от събития.

РЕТРОСПЕКТИВНА ИЗЛОЖБА
1 – 13 декември

Откриване –1 декември (понеделник) от 18:00 часа
Експозицията събира важни моменти от петдесетгодишното развитие на основаната през 1964 г. специалност „Промишлени форми“ (сега „Индустриален дизайн“), която е първата специалност в България обучаваща специалисти в областта на индустриалния дизайн. Показани са учебни проекти, дипломни работи и фотографии от събития.

1 декември (понеделник) от 18:30 часа
ВРЪЧВАНЕ НА ПОЧЕТНО ЗВАНИЕ „ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА“

посмъртно на доц. Васил Стоянов и връчване на почетни знаци за заслуги към НХА на петима от доайените в областта на дизайна – проф. Серафим Серафимов, проф. Спас Доневски, проф. Румен Райчев, доц. д.изк. Незабравка Иванова, инж. Георги Клисаров.
 
5 декември (петък) от 16:00 часа
ЛОРД БЪНДИ ОТ СОФИЯ

Документален филм за историята на рок музиката у нас и по света… За рок групата „Бъндараците“ и Димитър Милев – Бънди (възпитаник на специалност „Индустриален дизайн“)
България, 2013 г. 80 мин
Сценарий: Боряна Матеева‒Пеева, Константин Петров
Режисьор Иван Трайков
Оператор Емил Пенев
Музика THE BEAT CLUB
Продукция: Здравко Ватев, Културна програма на Столична община, Българска национална телевизия, Тристан Филм

5 декември (петък) от 18:00 часа
КОНЦЕРТ НА ГРУПА „THE BEAT CLUB“

с участие на членове от рок група „Бандараците“

12–13 декември (петък ‒ събота) от 9:30 часа
НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ ПРЕД АКАДЕМИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН”
Ще бъдат представени доклади в следните тематични направления:
– Традиции и приемственост в образованието по дизайн
– Креативно и иновационно мислене в областта на дизайна
– Регионални специфики на дизайнерското образование
– Дизайн методология и методика на изследване
–  Теория и практика на индустриалния дизайн

 Програма на конференцията

Събитията са по проект на катедра „Индустриален дизайн“ от програмата по научната и художествено-творческата дейност на НХА.

Галерия

Сподели