Контакти

РЕКТОРАТ НА НХА
ул. „Шипка“ № 1, 1000 София
 
Ректор
проф. Георги Янков
тел. 02 988 1701; rector@nha.bg
 
Началник на кабинета на Ректора
Антоанета Маркова, I етаж
тел. 02 988 1701; факс 029878064; a.markova@nha.bg
 
Заместник-ректори:
тел: 02 989 2740
проф. д-р Николай Младенов – nmladenov@nha.bg
Зам.-ректор по учебната, рекламно-информационната дейност, акредитацията и академичния състав
проф. д. изк. Свилен Стефанов  stefanovsvilen@nha.bg
Зам.-ректор по научната, художественотворческата, издателската и международната дейност
доц. Роберт Цанев –  canevrobert@nha.bg
Зам.-ректор по финансовата, административно-стопанската и строително-ремонтната дейност 
 
Учебно-методичен отдел
началник отдел Свилена Челебийска-Матеева, I етаж
тел. 02 988 1702; s.mateeva@nha.bg
 
Финансово-счетоводен отдел
старши счетоводител Адриана Гълъбова, III етаж
тел. 02 987 8149; fdnha@nha.bga.galabova@nha.bg
 
Каса
касиер-счетоводител Елизабета Антова, III етаж
тел. 02 426 0452; 088 586 8255; e.antova@nha.bg
 
Финансов контрольор
Даниела Алексова, III етаж
тел.02 426 4252; 088 694 9413; d.aleksova@nha.bg
 
Международен отдел / Еразъм
ръководител проф. Митко Динев, II етаж
тел/факс 02 987 3328; art_academy@nha.bg
 
Стопански отдел
ръководител инж. Борислав Станков, III етаж,
тел. 02 987 8150; b.stankov@nha.bg
 
Галерийна и изложбена дейност
ръководител ст. преп. Росен Тошев, I етаж
тел. 0888885391; 
r.toshev@nha.bg
 
Електронна и печатна дейност
ръководител – Антон Иванов, ет. II
a.ivanov@nha.bg
 
Гл. експерт стипендии и общежития
Мария Ландова, I етаж (север)
тел. 088 814 8715; 02 988 0765; m.landova@nha.bg
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
Декан проф. Светозар Бенчев 
дам.-декан. доц. д-р Регина Далкалъчева
Инспектори:
Златка Боджова и Надя Илиева
ул. „Шипка“ № 1, София 1000, I етаж
тел. 02 988 5900; ffinearts@nha.bg

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА
Декан доц. Мирослав Богданов
зам.-декан проф. д-р Арсен Минков
Инспектори:
Тони Рафаилова и Мадлен Иванова
бул. „Цариградско шосе“ №73, София 1113, II етаж
тел. 02 870 2106; 02 426 0731; fappliedarts@nha.bg 
 
Контролен съвет
проф. д-р Десислава Христова-Тошева, председател
проф. д-р Кирил Божков, зам.-председател
 
Връзки с обществеността
Диди Спасова, I етаж
тел. 0882515114; d.spasova@nha.bg