Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Съгласно Заповед РД-01-626/ 27.10.2020 на Министъра на здравеопазването се отменят предвидените за 31.10.2020 курсове в НХА. Заплатените такси важат за следващи дати, след опоменатия в Заповедта срок. 
 
Г Р А Ф И К
за провеждане на кандидатстудентски консултации през учебната 2020/2021 година
– Факултет за изящни изкуства
– Факултет за приложни изкуства
 
 
Кандидатстудентски курсове за НХА София за месец октомври 2020
 
•РИСУВАНЕ• – с ръководител проф. Любомир Каралеев
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през октомври 2020 г. – таксата е 96.00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия: събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 17, 24 и 31 октомври 2020 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Южна сграда – I етаж, ателие №1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ И ГРАФИКА• – с ръководител доц. Йохан Йотов
При заплащане еднократно на 2 постановки през октомври 2020 г. – таксата е 64,00 лв. 
16 учебни часа – 2 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия: неделя – от 9:00 до 16:30 часа
На 18 и 25 октомври 2020 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
Адрес: ул. „Шипка“ №1 – Нова сграда – III етаж, ателие № 302
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел: 029881702
 
•РИСУВАНЕ• – с ръководител доц. Росен Цветанов
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 3 постановки през октомври  2020 г. – таксата е 96.00 лв. 
24 учебни часа – 3 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 40,00 лв.
Занятия: събота – от 9:00 до 16:30 часа
На 17, 24 и 31 октомври 2020 г.
Материалите се осигуряват от кандидатите
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см.
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите 
Адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 73 – Сутерен, ателие № 15
Справки и записвания: – София, ул. „Шипка” №1, Учебно-методичен отдел – I етаж, кабинет № 2, тел.: 029881702
 
•КВАЛИФИКАЦИОНЕН КУРС ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО • 
за деца от 6 до 12-годишна възраст
Курсът обхваща всички раздели на живопис, пластика, графика, приложно изкуство, както разглеждане на произведения от изобразителното изкуство и детската изобразителна дейност. Той подпомага формирането на личността на детето, развива наблюдателността, впечатлителността, чувствителността, въображението, оценъчната способност и естетическото отношение към явленията от действителността и  изкуството.
Такса за 1 занятие (в  т. ч. материалите за работа на децата) – 25,00 лв.
Занятия – събота от 10:00 ч. до 15:00 ч.
На 24 и 31 октомври 2020 г.
Записвания – от 10:00 ч. на посочените по-горе дати през м. октомври 2020 г. при ръководителя на курса – 
г-жа Теодора Стойчева.
Адрес: ул. „Шипка” №1 – Южна сграда – III етаж – ателие № 20 

 

Сподели