Кандидатстудентски курсове и консултации за НХА София и НХА – Филиал Бургас

Кандидатстудентски консултации, ул. „Шипка“ №1 – София
 
Кандидатстудентски консултации, бул. „Цариградско шосе“ 73 – София  
 
Кандидатстудентски консултации във Филиал на НХА – Бургас 
 
Кандидатстудентски курсове във Филиал на НХА – Бургас за месец ЮНИ
 
 
 
КАНДИДАТСТУДЕНТСКИ КУРСОВЕ В НХА – СОФИЯ ЗА МЕСЕЦ ЮНИ 2022:
 
РИСУВАНЕ• – с ръководител доц. Йохан Йотов 
 
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни 2022 г. – таксата е 224,00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Занятия: през м.юни 2022 г.: 20, 21, 22, 23 юни 2022 г. от 9:00 до 16:30 часа
 
Материалите се осигуряват от кандидатите.
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
 
Адрес: ул. „Шипка“ № 1 –Северна сграда – I етаж, Ателие 45
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ № 1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж, тел: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
•ЖИВОПИС•  
 
Подготвителен курс по живопис за кандидатстуденти в НХА.
В рамките на осем учебни часа, кандидатите ще имат възможност да рисуват постановка с модел, каквато се поставя на изпита по живопис.
Преподаватели: проф. д-р. Кирил Божков, проф. д-р Здравка Василева, гл. ас. д-р Константин Костов, гл. ас. д-р Юлиан Станкулов и ас. д-р Живка Маринова.
 
При заплащане еднократно на 4 постановки през юни 2022 г. – таксата е 224,00 лв.
32 учебни часа – 4 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Занятия:
през м. юни: 5, 12, 19, 26 юни 2022 г.
 
Неделя – от 9:30 до 17:00 часа
Материалите се осигуряват от кандидатите.
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см
– Цветни материали по избор – маслени/акрилни бои по избор на кандидатите
 
Адрес: ул. „Шипка“ № 1 – Северна сграда – II етаж, Ателие 52
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ № 1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж, тел: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
 
•ТЕКСТИЛ ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН•
 
Целта на курсовете, е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитните задачи за специалността, в условия близки до тези на приемния изпит.
Курсовете ще бъдат провеждани в ателие №43 (по живопис) в сградата на НХА на бул. „Г. М. Димитров“ №100, през съботите и неделите на месец юни от проф. д-р Аделина Попнеделева, доц. д-р Вержиния Маркарова и ас. Гергана Табакова.
 
Записването и заплащането за курсовете се извършва предварително в администрацията на НХА в сградата на ул. „Шипка“ №1.
Кандидат-студентите се допускат до курса след представен от записването документ. Цена за един ден – 20,00 лв.
 
График на провеждането на курсовете:
Курс по рисуване:
В съботния ден от 10:30 до 15:30 часа кандидат-студентите рисуват от натура на натюрморт, изпълнен с черен рисунъчен материал върху кадастрон с размер 50/70 см.
Материал – черен по избор на кандидат-студентите. Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см. Материалите се осигуряват от кандидатите
Курс по декоративна композиция:
В неделния ден от 10:30 до 15:30 часа кандидат-студентите рисуват декоративна композиция в цвят с елементи от натюрмортите, които са рисували на курса за изпита по рисуване. Формат на каширания картон – 50/70 см.
Материал – цветен (акварел, темпера, гваш, акрил, маслени бои), по избор на кандидатите. Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см. Материалите се осигуряват от кандидатите.
 
18 юни – 10:30–15:30 ч. – рисуване;
19 юни – 10:30–15:30 ч. – декоративна композиция;
25 юни – 10:30–15:30 ч. – рисуване;
26 юни – 10:30–15:30 ч. – декоративна композиция.
 
 
РИСУВАНЕ• – с ръководител проф. Любомир Каралеев и ас. Рада Пилюшка
 
Подготвителен курс по рисуване за кандидатстуденти в НХА.
При заплащане еднократно на 5 постановки през юни 2022 г. – таксата е 280,00 лв.
40 учебни часа –5 постановки по 8 учебни часа.
При заплащане на отделна постановка от 8 учебни часа – таксата е 64,00 лв.
Занятия:
през м.юни 2022 г.: 4, 5, 11, 12 и 18 юни 2022 г.
 
Събота – от 9:00 до 16:30 часа
Материалите се осигуряват от кандидатите.
– Формат на каширания картон или кадастрон с подложка – 50/70 см
– черен, рисунъчен, по избор на кандидатите
 
Адрес: ул. „Шипка“ № 1 – Южна сграда – I етаж, Ателие 1
Справки и записвания: София, ул. „Шипка“ № 1, Учебно-методичен отдел – 2 етаж, тел: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
 
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ
 
На  11, 12 и 25, 26 юни 2022 г.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и характера на изпитната задача по плакат в условия, близки до тези на приемния изпит.
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема и предмет. В рамките на шест учебни часа всеки кандидат трябва да измисли и скицира варианти за плакат, да избере най-добрата според него идея, която да изпълни на картон с цветни материали в проект с размер 35х25 см (изпитът е на размер 50х70).
В 16:30 часа започва конферанс на представените проекти и идейни скици с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 403 и 404.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали, инструменти и картон размер 35х25 см за консултацията.
Преподаватели: проф. Георги Янков, проф. д-р Николай Младенов, проф. д-р Кристина Борисова, доц. д-р Ненко Атанасов, доц. д-р Георги Павлов, докторант Емилио Бората, докторант Ивайло Тодоров, докторант Мартин Сейчев, докторант Тома Гълов.
 
За повече информация
e-mail: poster.and.visual.communication@nha.bg
тел. (+359) 88 788 4866
 
Цена за една консултация (един ден) – 20,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
 
ГРАФИКА
 
На 18, 19 и 25, 26 юни 2022 г.
– Целта на специализираните консултации е да се запознаят кандидат-студентите с изискванията и същността на изпитната задача по „Композиция“ в среда, близка до тази на приемния изпит.  
– Консултациите започват в 11:00 часа с обявяване на тема. В рамките на шест учебни часа (изпитът е осем учебни часа), с черни рисунъчни материали (допуска се пестеливо използване на цвят),  всеки кандидат трябва да измисли и реализира композиция  в която свободно, според вижданията и мисленето си  да интерпретира и изобрази погледът си върху темата. Размерът на картона е 46х55 см, какъвто ще бъде на изпита.
В 16:30 часа започва конферанс на представените композиции с преподаватели от катедрата.
Специализираните консултации ще се проведат в Нов учебен корпус на НХА, ул. „Шипка“ № 1, Ателие 303.
– Кандидат-студентите осигуряват сами материали и картон за консултацията.
Преподаватели: проф. д-р Десислава Христова, доц. д-р Йохан Йотов, доц. Димо Колибаров, доц. д-р Васил Колев, докторант Зоран Мише, докторант Златка Яръмова.
 
За повече информация
e-mail: graphic.art@nha.bg
тел. (+359) 88 577 6638
 
Цена за една консултация (един ден) – 20,00 лв.
Записване и заплащане – в деня на консултацията от 10:00 до 11:00 часа в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00
 
 
•МОДЕН ДИЗАЙН• 
4 юни – рисуване  
5 юни – аксесоар   
18 юни – рисуване 
19 юни – аксесоар  
25 юни – рисуване  
26 юни – аксесоар 
27 юни – рисуване  
28 юни – аксесоар  
29 юни – рисуване 
30 юни – аксесоар  
 
Интензивни консултации, които ще започват в 10:00 ч. и в 15:30 ч., ще се провеждат анализи и дават насоки за проектите.
Специализираните консултации имат за цел да запознаят кандидат-студентите с изискванията и спецификата на изпитната задача по „Рисуване“ и „Моден аксесоар“, както и да поставят кандидатите в условия, близки до тези на приемните изпити.
Консултациите протичат по следния начин:
1. Начало на провеждане 10:00 часа;
2. Обявяване на темата;
3. Кандидат-студентите имат на разположение 6 учебни часа да измислят и нарисуват с цвят върху картон с размер 35/50 моден аксесоар – обувка.
4. Конферансът с начален час 15:30 започва с обсъждане на проектите от преподавателите в Катедра „Мода“;
5. За подготовка за изпита по рисуване кандидатите носят картон с размер 50/70 см за задачата в черно/бяло и картон с размер 35/50 см за задачата в цвят.
Материал за изпита по рисуване – молив, въглен. За цветната задача – темпера, акварел, цветни моливи.
Специализираните консултации се провеждат на ул. „Шипка“ 1, Нова сграда, ет. 1, Ателие 102.
Кандидат-студентите осигуряват сами материалите за рисуване, както и картон с размер 35/50 см. Материали за изпита по аксесоар – темпера, акварел, цветни моливи.
Преподаватели: проф. М. Богданова, проф. Г. Асса, доц. д-р Яна Костадинова, доц. д-р М. Гемишева, ст. пр. К. Цанева.
 
За повече информация
тел. (+359) 88 895 1818
 
Цена за една консултация (един ден) – 20,00 лв.
Заплащане – предварително или в деня на консултацията от 9:00 до 10:00 ч. в канцелариите на ул. „Шипка“ № 1, тел.: 02 / 988 17 02; 02 / 988 59 00

 

Сподели