Кандидатстване

НАСТАНИТЕЛНА КАМПАНИЯ ЗА СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ 
 
ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
 
Удължаване на срока за подаване на заявления за кандидатстване за общежитие в системата на НХА
 
Националната художествена академия удължава срока за подаване на заявления за общежитие до 24.09.2023 г. включително. Всички студенти, които искат да ползват общежитие, независимо дали са от по-горен курс с или без запазена стая, или пък са приети тази година, трябва да подадат заявление. 
Студенти, нерегистрирали заявление в системата на НХА, не участват в кампанията. 
Моля, прегледайте заявленията си в системата и се уверете, че те са регистрирани и имате регистрационен номер. Регистрацията се извършва с натискане на бутона „Регистрирай“. Ако имате проблеми или системата Ви изписва отговор, различен от „Регистрирано заявление“, моля, свържете се с отговорните лица, посочени най-отдолу в обявлението.
 
Класацията, както и подробно описание на процедурите и блоковете за настаняване на студентите, ще бъдат обявени на 25.09.2023 г. до края на работния ден в сайта на НХА.
 
Ако имате питания относно начина на регистрация, прочетете внимателно упътването или се свържете с експерт „Стипендии и общежития“ преди самата регистрация.
 
За яснота на всички студенти – по Правилник разменни писма се раздават след излизане на класацията!
 
За студентите от горни курсове – тези от вас, които са подали писмени молби в Деловодството на академията, моля, свържете се с експерт „Стипендии и общежития“ за подробности.
 
На новоприетите студенти от септемврийския прием ще бъдат издадени временни профили и изпратени на личните имейли от Вл. Караиванов.
 
При проблем с достъпа до АУИСvlkaraivanov@nha.bg в работното време на НХА.
 
За повече информация се обърнете към:
Майя Пашунова, експерт „Стипендии и общежития“ – е-поща: m.pashunova@nha.bg
Преслава Петранова, председател на Студентски съвет – е-поща: pr.petranova@nha.bg
 
 
 
УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ, 
 
Във връзка с Настанителната кампания за студентски общежития Ви съобщаваме, че ако желаете да използвате общежитие всяка година трябва да подавате заявка от личните си профили в електронната система на НХА (https://ams.nha.bg/) и да участвате в класиране. 
 
Студентите, които искат да сменят общежитието, в което са настанени ще трябва да изчакат обявяването на официалната класация. Необходимите за преместването разменни писма ще се издават след окончателната класация! 
 
ВАЖНО – ЗА СТУДЕНТИТЕ ОТ ПЪРВИ КУРС!!!
 
Поради ремонтната дейност в студентското общежитие на НХА - блок №28, студентите от първи курс няма да бъдат настанявани там.  Очаквайте обявяването на официалната класация, в която ще има качена информация дали сте класирани и ако да - в кой блок ще бъдете настанени. Следете страниците на НХА и СС във фейсбук и инстаграм, както и сайта на НХА за актуална информация във връзка със създалия се казус. 
 
За повече информация се обърнете към:
Майя Пашунова, експерт "Стипендии и общежития” – е-поща: m.pashunova@nha.bg
Преслава Петранова, председател на Студентски съвет – е-поща: pr.petranova@nha.bg 
 
 
Прием за общежитие за учебната 2023/2024 година
 
Приемът на документи за кандидатстване за общежитие за учебната 2023/2024 г. ще се проведе в периода 01.09 – 15.09.2023 г. Кандидатстването става изцяло онлайн през Автоматизираната университетска информационна система (АУИС) на НХА.
 
Пояснение към всички студенти I курс – бакалаври и магистри:
В системата не е необходимо да попълвате факултетния си номер, той ще бъде генериран автоматично след приключване на кампанията.

Указания за достъп до АУИС и попълване на заявление за общежитие

При проблем с достъпа до АУИС – vlkaraivanov@nha.bg, в работното време на НХА.

Сподели