Правилник

На заседание на Академичен съвет на 22.02.2023 г. бе приет и утвърден новият Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии и бе съгласуван със Студентски съвет.

Правилник за условията и реда на отпускане на стипендии в НХА 2023

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

 

Сподели