Правилник

На заседание на Академичен съвет на 10.10.2019г., бе приет и утвърден новият правилник за условията и реда за отпускане на стипендии и бе съгласуван със Студентски съвет.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 на МС от 26.05.2000 г. за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите, докторантите и специализантите от държавните висши училища и научни организации

Правилник за условията и реда за отпускане на стипендии в НХА

Сподели