Факултет за приложни изкуства и дизайн

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ФПИД
доц. 
д-р Стефан Белишки, председател
доц. д-р Момчил Мирчев, зам.-председател
 
ДЕКАН
доц. Мирослав Богданов
ЗАМ.-ДЕКАН
проф. д-р Арсен Минков
 
ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТНИЯ СЪВЕТ
проф. д-р Арсен Минков, проф. Велислав Минеков, проф. д-р Величка Минкова, проф. д-р Маня Вапцарова, проф. Петър Бонев, проф. д-р Татяна Стоичкова, проф. д-р Яна Костадинова, доц. д-р Вержиния Маркарова, доц. Емил Бачийски, доц. д-р Магдалена Серафимова, доц. д-р Мариела Гемишева, доц. Марина Райчинова, доц. Мирослав Богданов, доц. д-р Момчил Мирчев, доц. Роберт Цанев, доц. Станко Войков, доц. д-р Стефан Белишки, гл. ас. д-р Венцислав Шишков, гл. ас. д-р Мирена Златева, Алиса Стоилова – студент, Преслава Петранова – студент, Радина Кафедарова – студент

Страници