Заповеди за прием и документи за записване

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" И „МАГИСТЪР“ НАД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА :
 
 
 
- ЗАПОВЕД № 0196-О ОТ 20.07.2020 Г. ЗА НХА - СОФИЯ
- ЗАПОВЕД № 0197-О ОТ 20.07.2020 Г. ЗА НХА - БУРГАС
 
  • Приетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР“  по трето класиране в НХА за учебната 2020/2021 година ще се записват ​на 4, 5 и 6 август 2020 от 10:00 до 12:00 и от 14:00 до 16:00 часа по факултети :
    – за Факултет за изящни изкуства – ул. „Шипка“ №1 ет 1
    – за Факултет за приложни изкуства – бул. Цариградско шосе“ № 73
     .
  • При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:
1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
2. Автобиография
3. Пет снимки –  формат за документи
4. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 7,00 лв.
5. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
6. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
7. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.
 
  • Семестриалните такси за обучение в НХА на новоприетите студенти за о.к.с. „Бакалавър“ на учебната 2020/2021 година е в размер на 630 /шестстотин и тридесет/ лева, а за о.к.с. „Магистър“ след средно образование (специалност „Реставрация“) – 595 /петстотин деветдесет и пет/ лева. Платеният прием за приети по чл.91 от ЗВО за о.к.с. „Бакалавър“ е 1300 лв. на семестър.
Семестриалните такси за обучение  се внасят по сметка на НХА:
IBAN: BG81 BNBG 9661 3100 1763 01
BIC: BNBGBGSD
Банка: БНБ
 

 

Сподели