Заповеди за прием и документи за записване

 

ПОЗДРАВЯВАМЕ ВИ С ПРИЕМА В ЖЕЛАНАТА ОТ ВАС СПЕЦИАЛНОСТ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ!

Новоприетите студенти за о.к.с. „БАКАЛАВЪР” в НХА за учебната 2023/2024 година ще се записват по факултети, а приетите във Филиала на НХА в гр.Бургас – във филиала /

за Факултет за изящни изкуства –гр.София, ул. „Шипка №1 ет 1 и

за Факултет за приложни изкуства – гр.София, бул. Цариградско шосе“ № 73/

за Филиала на НХА в гр.Бургас – гр.Бургас, пристанище – Бургас, зона за обществен достъп – магазия 1 ет.2

 от 18 юли 2023 г.,до 12,00 ч. на 21 юли 2023 г. по факултети, по първо класиране, и от 21  на 26 юли 2023 г.– по второ класиране.

Работно време на факултетните канцеларии и тези във филиала - всеки делничен ден от 10,00 до 12,00 и от 14,00 до 17,00 ч.

При записването си новоприетите студенти да представят следните документи:

  1. Диплома за завършено средно образование – оригинал.
  2. Автобиография
  3. Пет снимки –  формат за документи
  4. Документи за записване на нови студенти, по утвърден образец на НХА, които се закупуват в академията срещу документ, който се показва при записване – ул. „Шипка” №1 на цена 10,00 лв.
  5. Квитанция за внесена семестриална такса по банков път, с отбелязана специалност и име на новоприетия студент.
  6. Медицинско свидетелство, издадено от здравното заведение по местоживеене за записване във ВУ, с посочено цветоусещане и заключение, че лицето може да бъде записано в Националната художествена академия ;
  7. Медицинска бележка от районния психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

 

Незаписалите се студенти в определените срокове без уважителни причини губят придобитите права.

 

 

 

Сподели