Заповеди за прием и документи за записване

ЗАПОВЕДИ ЗА ПРИЕМАНЕ НА СТУДЕНТИ В НХА, ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО-КВАЛИФИКАЦИОННАТА СТЕПЕН "БАКАЛАВЪР" И „МАГИСТЪР“ НАД СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА, КАКТО СЛЕДВА :
 
 

 

Сподели