Резултати от изпити за о.к.с. Магистър

ФАКУЛТЕТ ЗА ИЗЯЩНИ ИЗКУСТВА
 
ЖИВОПИС – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
СТЕНОПИС – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
СКУЛПТУРА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
КНИГА, ИЛЮСТРАЦИЯ, ПЕЧАТНА ГРАФИКА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ПЛАКАТ И ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ИЗКУСТВОЗНАНИЕ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ДИГИТАЛНИ ИЗКУСТВА – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ФОТОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
КАТЕДРА ПСИХОЛОГИЯ НА ИЗКУСТВОТО, ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ  – 
РЕЗУЛТАТИ/ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА - ЮЛИ, СЕПТЕМВРИ
 
 
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА И ДИЗАЙН
 
РЕЗБА – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
КЕРАМИКА – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ТЕКСТИЛ – ИЗКУСТВО И ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
СЦЕНОГРАФИЯ – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ДИЗАЙН ЗА ДЕТСКАТА СРЕДА –  РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
РЕКЛАМЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
МЕТАЛ – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ИНДУСТРИАЛЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
ДИЗАЙН НА ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО –  РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
МОДЕН ДИЗАЙН – РЕЗУЛТАТИ/ ЮЛИ, РЕЗУЛТАТИ/СЕПТЕМВРИ
 
 
НЕИЗДЪРЖАЛИ ИЗПИТА - ЮЛИ, СЕПТЕМВРИ 

Сподели