о.н.с. Доктор

ГРАФИКЪТ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНАТА  ИЗПИТНА СЕСИЯ ЗА ЗИМНИЯ СЕМЕСТЪР
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА, МОЖЕТЕ ДА ВИДИТЕ В ЛИЧНИЯ СИ ПРОФИЛ В АУИС - 
http://ams.nha.bg/

Сподели