Българско средновековно изкуство

Краен срок: 2016.01.06

Националната художествена академия обявява конкурс за професор по 8.2 Изобразително изкуство „Българско средновековно изкуство“ за нуждите на катедра „Изкуствознание“ (един), със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен вестник, брой 77 от 6 октомври 2015“.
 
За  справки „Учебно – методичен отдел“, тел. 02/9881702. 
Обявата е публикувана на 6.10.2015