Допуснати до интервю за длъжност „Касиер счетоводство“

Краен срок: 2022.02.04

На основание заповед No 0039 – О от 03.02.2022 г. на ректора на НХА, назначената комисия разгледа постъпилите документи на кандидатите по обявения подбор за свободна позиция: „Касиер счетоводство“
1. Допуска до интервю Малина Маринкова
Интервюто ще се проведе на 04.02.2022 г., за което кандидатът ще бъде уведомен по телефон.