e-Мark U Trust

Краен срок: 2014.09.15

Конкурс за нов символ, благодарение на който интернет потребителите да бъдат осведомени дали дадена онлайн услуга е надеждна за извършването на електронна операция.
Символа ще се използва от уебсайтовете на доставчиците на квалифицирани удостоверителни услуги във всички 28 държави в ЕС.
Знакът за доверие ще бъде семпъл, оригинален и интелигентен и ще вдъхва доверие и увереност.
Той ще показва, че:
– Интернет потребителите могат да извършват операции онлайн по безопасен, удобен и сигурен начин.
– Гарантира им се, че удостоверителните услуги, които желаят да ползват, съответстват на правилата на ЕС и отговарят на конкретни изисквания.
– Доставчиците на електронни удостоверителни услуги могат да уверят потребителите в законността на услугите си и в тяхното качество, което е регламентирано в целия Европейски съюз.
– Знакът за доверие гарантира, че предлаганите услуги са квалифицирани и са в съответствие с разпоредбите, определени в регламента eIDAS (регламент относно електронната идентификация и удостоверителните услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар).
 
В конкурса могат да участват студенти, изучаващи дизайн или изкуства в ЕС. Участниците трябва да бъдат записани в академия, университет или колеж в една от 28-те държави членки на ЕС.
 
Можете да изпратите проекта си чрез този уебсайт между 3 юли и 15 септември 2014 г.
 
Наградата:
I място – 5000 евро
II място – 3500 евро
III място – 1500 евро
Победителят и двамата му подгласници ще бъдат поканени също така на официална церемония по награждаване в Брюксел през лятото на 2015 г.
 
Виж подробната информация:
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/e-mark-u-trust-bg