Едномесечен творчески престой в творческо ателие в Залцбург

Краен срок: 2014.01.31

На вниманието на редовните преподаватели в НХА
 
Преподавателите, кандидати за едномесечен творчески престой в творческо ателие в Залцбург, Австрия, трябва да подадат в международен отдел на НХА заявление в свободен текст, с което да заявят своето желание за пребиваване в ателието.
Период на пребиваване – едномесечен престой през септември 2014.
Разходи – пътните и храна се осигуряват от пребиваващото лице.
Срок за подаване на документи 31 януари 2014

Галерия