Европейски фестивал на керамичното изкуство

Краен срок: 2014.01.15

Terralha  2014, 30-то издание – от 11 до 14 юли 2014
St-Quentin-la-Poterie (ФРАНЦИЯ)
 
Европейският фестивал се организира от Културния офис на  St-Quentin-la-Poterie – “Parcours” или пътека „Керамика“.
Ще бъдат поканени около 20 съвременни художници-керамици да покажат свои творби. Критериите при подбора ще дадат предимство на качеството на творбите, но и също на културните различия и разнообразието на използваните техники. Подборът ще се извърши на основата на заявката за участие и поканените художници ще бъдат подбрани от Професионален комитет. Одобрените за участие ще трябва да заплатят по 50 Евро такса участие.  Всички керамични техники са приемливи, и творбите могат да включват и други материали в допълнение към глината.
Условията за участие могат да бъдат свалени от www. officeculturel.com или www.terralha.fr Важно условие е участниците да са професионални керамици и да приложат документално доказателство за това. Заявката за участие на френски или английски език следва да се изпрати до организатора преди 15 януари 2014 година.