Фото конкурс •Работни места за Европа, Европа за работни места•

Краен срок: 2014.06.30

Фото конкурс „Работни места за Европа, Европа за работни места“, организиран от групата на ПЕС в Комитета на регионите на Европейския съюз.
 
Конкурсът е част от кампанията в подкрепа на младежката заетост. „Работни места за Европа, Европа за работни места“ кани любители фотографи да уловят чрез снимка многообразието от реалности, свързани със заетостта и професионалните амбиции в Европа. 
 
Краен срок 30 юни 2014 г.
 
Участници – фотографи любители, навършили 18 години, които пребивават в Европейския съюз.
 
Награди
I награда – фотографско оборудване на стойност 2000 EUR. 
II награда – фотографско оборудване на стойност 1500 EUR. 
III награда – фотографско оборудване на стойност 500 EUR. 
Награда на публиката – фотографско оборудване на стойност 500 EUR. 
Всички наградени ще получа пътуване за двама до Брюксел.
 
Повече информация може да получите от интернет страницата на конкурса – bit.ly/jobs4eu