Generation Awake

Краен срок: 2014.03.28

Европейската комисия стартира в България, Франция, Литва и Италия 6-месечна информационна кампания – Generation Awake (Будно поколение)
Кампанията Generation awake, промотира начин на мислене, насочен към „икономика на рециклирането“, стимулира хората да се замислят как да потребяват и какво се случва с отпадъците ни след това. Кулминация на кампанията е:
 
Конкурс за млади  дизайнери, които да изработят творби от рециклирани материали
 
Партньор на кампанията е Националната художествена академия.
Целта на конкурса е да бъде популяризиран принципът на вторично използване и повторна употреба на материалите сред младите хора с творчески дух в съответствие с кампанията Generation Awake, която се организира от Европейската комисия. Конкурсът също така се стреми да предизвика размисъл за ограничеността на ресурсите, стойността на отпадъците, както и силата на творческия подход за решаване на проблемите на околната среда.
Конкурсът Generation Awake ще се проведе до 28 март с награждаване и изложба в София (пълните условия на конкурса можете да намерите като приложение). Творбите на тримата финалисти ще бъдат изложени в Брюксел по време на „Зелената седмица“ 3–6 юни 2014.

Файлове за изтегляне