Изложба конкурс – живопис, графика и скулптура

Краен срок: 2015.10.16

През месец октомври 2015 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград ще се проведе Национален студентски фестивал на изкуствата. 
На 20.10.2015 година от 16:30 ч. ще бъде открита Национална изложба-конкурс с творби на студенти – живопис, графика, скулптура и декоративно-приложни изкуства. 
 
Осигурени са:
две първи награди (парични);
две втори награди (парични);
две трети награди (парични);
две поощрителни награди (непарични);
дипломи за участие на всички.
 
По регламент, всеки автор може да представи за участие до 3 творби – живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина  и 1,5 м височина. Скулптурни творби (малка пластика) – до 2 бр. – височина на творбата до 120 см
 
Творбите ще се транспортират от гр. София за Благоевград на 16.10.2015 г.от 11:00 ч. от НХА – Деканат на Факултет за изящни изкуства, с транспорт на ЮЗУ „Неофит Рилски“.
Творбите да бъдат добре опаковани и надписани (име, фамилия, GSM, университет, специалност, курс). След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати в НХА гр. София.
 
За желаещите да присъстват на откриването на изложбата ще бъде осигурена нощувка (за тяхна сметка), като заявките да бъдат изпращани на имейл: ivancheva@swu.bg и georgi_drachev@swu.bg. Телефон за връзка: 0899117271 – проф. Георги Драчев.
 
Повече информация за фестивала на сайта на ЮЗУ: 
http://www.swu.bg/university-profile/faculties/arts/art-festival-2015.aspx