Изложба-конкурс Национален студентски фестивал на изкуствата Югозападен университет •Неофит Рилски• – Благоевград

Краен срок: 2013.10.04

За пореден път през месец октомври 2013 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград, ще се проведе Национален студентски фестивал на изкуствата. 
На 31.10.2013 година от 14:00 ч. ще бъде открита Национална изложба-конкурс с творби на студенти – живопис, графика, скулптура и декоративноприложни изкуства.
Осигурени са:
– две първи награди (парични);
– две втори награди (парични);
– две трети награди (парични);
– две поощрителни награди (непарични);
– дипломи за участие на всички.
По регламент всеки автор, може да представи за участие до 3 творби - живопис, графика и декоративно-приложни изкуства, които да заемат линейна площ до 2 метра ширина и 1.5 м. височина. Скулптурни творби (малка пластика) до 2 бр. – височина на творбата до 120 см.
Творбите ще се транспортират от гр. София за Благоевград на 25.10.2013 г.от 11:00 ч. от НХА – Деканат на Факултет за изящни изкуства, с транспорт на ЮЗУ „Неофит Рилски““.
Творбите да бъдат добре опаковани. След закриване на изложбата, те ще бъдат върнати в НХА гр. София.
За желаещите да присъстват на откриването на изложбата ще бъде осигурена нощувка (за тяхна сметка), като заявките да бъдат изпращани на имейл: ivancheva@swu.bg, georgi_drachev@swu.bg Телефон за връзка: 0899117271 – проф. Георги Драчев.
Повече информация за фестивала на сайта на ЮЗУ: http://www.swu.bg/university-profile/faculties-and-colleges/arts/cultural-events/art-festival.aspx
 
Резултати от конкурса