Конкурс - Чешка Международна Награда за Студентски Дизайн 2020

Краен срок: 2020.06.26

Организатори - Кабинет "Дизайн" (Design Cabinet CZ) в сътрудничество с Фондация SUTNAR – FOUNDATION OF RADOSLAV  AND ELAINE SUTNAR, DEPO 2015 Пилзен
 
Конкурсът е международен и е създаден за университети, гимназии и професионални училища за дизайн, архитектура, занаяти и изобразително изкуство в Чехия, и в чужбина.
В него могат да участват както отделни лица, така и авторски екипи от Чехия или чужбина.
Всички студентски работи от изпити, семестър, дипломни и други собствени работи в областта на визуалната комуникация, които са създадени след 1 януари 2017 г., но не са били регистрирани в предходните години на конкурса, са допустими.
 
Тема на конкурса
Всички произведения от най-широкия спектър на термина "визуална комуникация" - например графичен дизайн (плакати, книги, буклети, визуални стилове, типография, експериментален графичен дизайн, интердисциплинарен графичен дизайн и др.). Приложна и рекламна фотография, свързана с дизайна, графитите, цифровите медии, дизайн на движение и т.н.
Оценяваните творби ще бъдат анонимни - журито ще знае само регистрационен номер без да знаят имена или училища.
 
Как да изпратите творба?
На уеб страницата www.studentskydesign.cz трябва да попълните всички необходими полета преди 26 юни 2020 г.
Таксата за регистрация е 1000 CZK (с включено ДДС) за всяко подадено заявление или 45 Euro. Вижте Параграф 3.2 (Инструкции).
 
Важни дати
26 юни 2020 г.: крайният срок за затваряне на регистрациите (до тази дата е възможно да се редактират регистрационните форми и приложения)
Изложба на наградените и номинирани творби New G(o)ods! ще се проведе в Пилзен през есента / зимата на 2020 г. Предполага се, че резултатите от конкурса ще бъдат представени в чужбина чрез чешките центрове през 2021 година.
 
За контакти:
Електронна поща:
skrato@fdu.zcu.cz
info@designcabinet.cz zizkova@designcabinet.cz